Kako steći prijatelje i utjecati na ljude pdf. Kako steći prijatelje i utjecati na ljude

(PDF) Dale carnegie

Kako steći prijatelje i utjecati na ljude pdf

Predlažem vam verziju koja, dakako, ne mora biti najbolja, ali koja je ipak bolja od one prve. Stotinu i pedeset policajaca i detektiva zaposjelo je Crowleyjevo tavansko skrovište. Kad su Crowleyja najzad uhvatili, policijski komesar Mulrooney izjavio je da je okorjeli revolveraš jedan od najopasnijih zloèinaca u povijesti New Yorka. Jednog dana je pred polaznicima teèaja održao govor u kojem je iskalio sav svoj bijes prema spomenutom poduzeæu, a cijelu mrežu njegovih podružnica nazvao neodgovornim budalama koje svojom neposlovnošæu sramote amerièki narod. Nekoliko tjedana prije toga, na završetku jednog pisma spazio sam opasku koja me se silno dojmila.

Nächster

Kako zadobiti prijatelje i uticati na ljude, Dale Carnegie — Knjige — www.maxroam.com

Kako steći prijatelje i utjecati na ljude pdf

« Pazite, James ne govori o »želji«, »potrebi« ili »nastojanju«, nego o èovjekovoj èežnji da bude priznat od svijeta. Lako je tebi sjediti u Bijeloj kuæi i slati Meadeu nareñenja za napad. Stoga rijetki pojedinci koji nesebièno pokušavaju pomoæi drugima imaju malo takmaca i puno uspjeha. Odaziv je bio iznad svih oèekivanja. Ako sam neèim zadovoljan, odajem èovjeku potpuno priznanje i obilato ga zasipam pohvalama. Banka me je obavijestim da mi istjeèe hipoteka za kuæu; uši mi uništavaju povrtnjak; dionice na burzi padaju kao lude; jutros sam zakasnio na posao; Jones me nije pozvao na sinoænju zabavu; a povrh svega saznajem od lijeènika da imam povišeni tlak i neuritis.

Nächster

Kako steći prijatelje i utjecati na ljude

Kako steći prijatelje i utjecati na ljude pdf

Celokupan iznos se plaća unapred, a prilikom preuzimanja narudžbine ne plaćate ništa. Da bih nadvladala taj problem, pažljivo sam promatrala one koji su imali dobre prijatelje. Sjetimo se poznate svañe izmeñu Theodorea Roosevelta i predsjednika Tafta, svañe koja je razjedinila republikansku stranku, u Bijelu kuæu dovela Woodrowa Wilsona, potakla jedan svjetski rat i tako posve promijenila tijek povijesti. Stavite se u poziciju drugih, i razmišljajte kako biste vi reagovali u istom slučaju. Štoviše, u svakodnevnoj trci i utrci na koje nas osuñuje tempo vremena i u kojoj èesto ne dospijemo odmjeriti duljinu staze prema svojim moguænostima i ne stignemo se osvrnuti i razmisliti o vlastitim postupcima i ponašanju te njihovim posljedicama ili odjecima — i te kako nam dobro može doæi mudar savjet o tome kako izbjeæi, kontrolirati i najzad korigirati svoje postupke i ponašanje, da bismo izbjegli i njihove negativne posljedice: trenje i usijanje atmosfere oko sebe, pa nerijetko i požar koji bukne u trenutku u ljudskim odnosima i razori drago prijateljstvo, onemoguæi uspostavljanje novog, uništi naša dugotrajna korisna i po-zitivna stremljenja. Na kraju svakog tjedna posvetite pola sata pitanjima kao što su ova: »Kakve sam greške uèinio ovog tjedna? Umjesto toga, nabrojte svoje kvalitete po kojima mislite da zasluzujete posao.

Nächster

Kako zadobiti prijatelje i uticati na ljude, Dale Carnegie — Knjige — www.maxroam.com

Kako steći prijatelje i utjecati na ljude pdf

I doista: jedno od tih pisama raspalilo je mržnju što je gorjela èitav ljudski vijek. Te istine morali bismo se pridržavati i u poslovnom životu. « Besmisleno je i smiješno govoriti o onome što vi želite, premda vas to, dakako, uvelike zanima. Kako ostaviti dobar dojam kod ljudi Nedavno sam u New Yorku bio pozvan na sveèanu veèeru. Takoðer dijelimo kolaèiæe treæih strana poput oglašivaèkih kuæa, partnera za praæenje i analitiku posjeæenosti, te društvenih medija. John Wanamaker jednom je priznao: »Ja sam veæ prije trideset godina shvatio da je nerazborito oèitavati ljudima lekcije.

Nächster

Kako steći prijatelje i naklonost ljudi

Kako steći prijatelje i utjecati na ljude pdf

Èak je i George Washington htio da ga zovu »Njegova visost, predsjednik Sjedinjenih Država«, a Kolumbo se borio za naslov »Admiral oceana, potkralj Indije«. « Jedini cilj ove knjige je upravo da vam pomogne otkriti, razviti i upotrijebiti te neiskorištene sposobnosti. Ponukan vašim savjetom, odluèio sam da pokušam proživjeti tjedan dana u vedrom raspoloženju prema okolini. Young je rekao: »Èovjek koji se znade staviti u kožu drugih ljudi i gledati stvari njihovim oèima ne treba brinuti za vlastitu buduænost. Protjerani s vlastitih posjeda, vlasnici okolnih zemljišta naoružali su se do grla i pohitali ravno u palaèu pravde gdje su najzad raskrinkali motive Fallove stotisuædolarske tajne. Èak i kasnije kad je postao odvjetnikom u državi Illinois, Lincoln je u novinama otvoreno napadao protivnike, sve dok se jednog dana najzad nije opekao.

Nächster

Kako steći prijatelje i naklonost ljudi

Kako steći prijatelje i utjecati na ljude pdf

Smisao našeg osjeæanja sreæe ili nesreæe nije u stvarima što ih posjedujemo, u onome što jesmo i gdje se nalazimo, nego u našem odnosu prema svemu tome. Carnegie je svoje suradnike hvalio javno i u èetiri oka. Kad bi se umijeæe življenja sastojalo od laskanja, svatko bi lako mogao postati majstorom u meñuljudskim odnosima. Sjeæate li se Mauricea Chevaliera? Službenika možete navesti na suradnju, ukoliko mu zaprijetite otkazom. »Ako pisac ne mari za ljude, neæe ni oni mariti za njegove prièe. Nekoliko godina kasnije Herbert Hoover je javno rekao da su predsjednika Hardinga otjerali u grob tjeskoba i žalost zbog prijateljeve izdaje.

Nächster